030MUSIC verbindt creativiteit met techniek

Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht die 030Music besteedt aan het samenstellen van deze website is het mogelijk dat de gegeven informatie onjuist of onvolledig is.

030Music kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website of van informatie die door derden via deze website bereikbaar is.

Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie die op deze website beschikbaar is openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de schriftelijke toestemming van 030Music. Daar waar u meent dat auteursrechten geschonden worden verklaart 030Music naar goede eer en geweten te hebben gehandeld en nodigt u uit contact op te nemen om uw bezwaren kenbaar te maken
(email: info@030music.nl)

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

   
© 2011 030MUSIC | design: SEO365.nl